Nachádzate sa na stránke s ponukou alkoholických nápojov.

Mali ste už 18 rokov?

Tieto stránky sú určené len osobám starším ako 18 rokov. Pokiaľ ste ešte nedovŕšili vek 18 rokov opustite tieto stránky kliknutím na tlačidlo NIE.


Áno       Nie

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.alkac.sk

Mgr. Ivana Lučanská, 03601 Martin, Východná 3904/9, Slovenská republika

 

Číslo reklamácie:

Dátum prijatia:                            Dátum vybavenia:

 

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ nebola uznaná

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

 □ výmena za nový kus  

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ..............................................................................................................................

□ Iné:......................................................................................................................................

Vyjadrenie predávajúceho:

 

 

V prípade neuznania reklamácie, môžete sa obrátiť na vykonanie odborného posúdenia na:

................................................................................................................................................

 

 

V prípade neuznania reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                       ………………………………        

 Pečiatka a podpis           

Stiahnúť môžete tu: https://www.alkac.sk/img/cms/5-Protokol_o_vybavení_reklamácie_v1.pdf

Produkt