Nachádzate sa na stránke s ponukou alkoholických nápojov.

Mali ste už 18 rokov?

Tieto stránky sú určené len osobám starším ako 18 rokov. Pokiaľ ste ešte nedovŕšili vek 18 rokov opustite tieto stránky kliknutím na tlačidlo NIE.


Áno       Nie

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.alkac.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Mgr. Ivana Lučanská, 03601 Martin, Východná 3904/9, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Stiahnúť môžete tu: https://www.alkac.sk/img/cms/6-Formular_odstupenie_od_zmluvy_v1.pdf

Produkt